DARBO LAIKAS

I–V        09.00-18.00
VI–VII    nedirba

Paskutinis mėnesio penktadienis – švaros diena. Skaitytojai neaptarnaujami
Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau

Istorija

» 1933 m. Kauno muzikos mokykla pertvarkyta į aukštąją mokyklą – Kauno konservatoriją. 1935 m. pradėjo veikti biblioteka.

» 1944 m. įkurta Vilniaus valstybinė konservatorija, biblioteka pradėjo veikti 1945 m.

» 1949 m. vietoj Kauno ir Vilniaus konservatorijų įkurta Lietuvos SSR valstybinė konservatorija. 

Bibliotekos fondą sudarė Vilniaus muzikos mokyklos (6000 egz.), Maskvos (10 000 egz.) ir Kauno (32 000 egz.) konservatorijų bibliotekų dokumentai. 

Bibliotekos pavadinimas keitėsi kartu su šios aukštosios mokyklos pavadinimu.

» iki 1995 m. Lietuvos konservatorijos biblioteka turėjo filialus Klaipėdos Teatro meno, Kultūros ir Pedagogikos fakultetuose. Šių filialų dokumentų fondai ir turtas perduoti Klaipėdos universitetui.

» 1995 m. biblioteka tapo Tarptautinės muzikos bibliotekų archyvų ir dokumentų centrų asociacijos (International Association of Music Libraries Archive and Documentation Centres) nare.

» 2001 m. kartu su Lietuvos universitetų bibliotekomis įsigyta bibliotekų informacijos sistema ALEPH-500 (Izraelis, ExLibris). Jos dėka visi bibliotekos procesai ( komplektavimas, katalogavimas, vartotojų aptarnavimas, informacijos paieška, statistika) tapo automatizuoti. Bibliotekos elektroniniame kataloge atsispindi bibliotekos įsigyti ir saugomi dokumentai.

» Nuo 2002 m. biblioteka dalyvauja LMBA (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija) veikloje.

» 2017 m. biblioteka įstojo į LABA (Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų direktorių asociacija).

» Nuo 2018 m. LMTA magistratūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD) informacijos sistemoje kaupiami ir saugomi magistrantūros darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų aprašai, užtikrinama jų paieška, o sklaida – pagal autorių licencinėse sutartyse nurodytas prieigos sąlygas.

» 2018 m. bibliotekoje idiegta RFDI technologijų sistema, kuri užtikrina leidinių saugumo kontrolę. Bibliotekinės, informacinės, techninės paslaugos teikiamos 4 bibliotekos padaliniuose su įrengtomis 36 darbo vietomis, iš jų 25 – kompiuterizuotomis. Lankytojų patogumui veikia dokumentų kopijavimo ir spausdinimo savitarnos sistema MyQ, belaidis kompiuterių tinklas, nuotolinės prieigos prie LMTA prenumeruojamų duomenų bazių paslauga per Ezproxy, skaitytojų informavimo elektroniniu paštu paslauga.

» 2018 m. prie LMTA bibliotekos prijungta Klaipėdos universiteto Menų fakulteto biblioteka.

 

Klauskite bibliotekininko
Pasiūlykite leidinį

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos biblioteka

Darbo laikas
I-V 09:00-17:00 val.

VI-VII Nedirba

LMTA el. paštas

Facebook paskyra

Kopijavimas, spausdinimas, skenavimas

Paieška svetainėje: